Baznīca




Dievkalpojumu kārtība


29. februāris - ceturtdiena

7.30 - Sv. Mise
17.00 - Sv. Stunda
18.00 - Sv. Mise


1. marts - Mēneša I piektdiena

9.00 - Sv. Mise, J. Sirds dievkalpojums
17.00 - Krustaceļš
18.00 - Sv. Mise


3. marts - Gavēņa III svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.00 - Rožukronis
11.00 - Krustaceļš
12.00 - Summa, Rūgtās sāpes, J. Sirds dievkalpojums


10. marts - Gavēņa IV svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.00 - Rožukronis
11.00 - Krustaceļš
12.00 - Summa, Rūgtās sāpes, J. Sirds dievkalpojums


17. marts - Gavēņa V svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.00 - Rožukronis
11.00 - Krustaceļš
12.00 - Summa, Rūgtās sāpes, J. Sirds dievkalpojums


19. marts - Sv. Jāzepa svētku diena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes
18.00 - Sv. Mise


Preiļu katoļu draudze lūdz atbalstīt baznīcu, sūtot ziedojumus uz norādīto bankas kontu:

Reģistrācijas numurs: 90000471453
Nosaukums: PREIĻU V. J. MARIJAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Adrese: Tirgus laukums 11, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konta numurs: LV82HABA0551002722204

Tiem, kuriem nav iespējams pārskaitīt ziedojumu uz draudzes kontu, var ziedot draudzes kancelejā, ieliekot to ziedojumu kastītē.


Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.


Sv. Mises darbdienās

7.30 un 18.00

Gavēņa laikā krustaceļš piektdienās plkst. 17.00


Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2024