Baznīca
Dievkalpojumu kārtība


29. jūnijs - Sv. apustuļu, Pētera un Pāvila, svētki

9.00 - Sv. Mise
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, J. Sirds dievkalpojums


30. jūnijs - Parastā liturģiskā laika XIII svētdiena

9.00 - Sv. Mise
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, J. Sirds dievkalpojums


4. jūlijs - Ceturtdiena

7.30 - Sv. Mise
17.00 - Sv. Stunda
18.00 - Sv. Mise


5. jūlijs - Mēneša I piektdiena

9.00 - Sv. Mise, J. Sirds dievkalpojums
18.00 - Sv. Mise, J. Sirds dievkalpojums


7. jūlijs - Parastā liturģiskā laika XIV svētdiena

9.00 - Sv. Mise (Bērnu I Svētā komūnija), Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, J. Sirds dievkalpojums, Procesija


Preiļu katoļu draudze lūdz atbalstīt baznīcu, sūtot ziedojumus uz norādīto bankas kontu:

Reģistrācijas numurs: 90000471453
Nosaukums: PREIĻU V. J. MARIJAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Adrese: Tirgus laukums 11, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konta numurs: LV82HABA0551002722204

Tiem, kuriem nav iespējams pārskaitīt ziedojumu uz draudzes kontu, var ziedot draudzes kancelejā, ieliekot to ziedojumu kastītē.


Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.


Sv. Mises darbdienās

7.30 un 18.00


Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2024