Baznīca
Dievkalpojumu kārtība


19. marts - Gavēņa IV svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.00 - Rožukronis
11.00 - Krustaceļš
12.00 - Summa, Rūgtās sāpes


20. marts - Sv. Jāzepa svētki

7.30 - Sv. Mise
18.00 - Sv. Mise, Sv. Jāzepa litānija


25. marts - Kunga pasludināšana - Rekolekciju I diena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.00 - Rožukronis
11.00 - Krustaceļš
12.00 - Summa par represētajiem, Vesperes, Himna "Dievs mēs Tevi slavējam"
18.00 - Sv. Mise


26. marts - Gavēņa V svētdiena - Rekolekciju II diena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.00 - Rožukronis
11.00 - Krustaceļš
12.00 - Summa, Rūgtās sāpes

Šodien dievkalpojumi pēc vasaras laika


2. aprīlis - Pūpolu svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.00 - Rožukronis
11.00 - Krustaceļš
12.00 - Summa, Rūgtās sāpes

Summas sākumā tiek svētīti pūpoli

Šodien tiek vākti ziedojumi Rīgas garīgajam semināram


Lielās nedēļas dievkalpojumi


6. aprīlis - Lielā Ceturtdiena - Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena

17.00 - Krustaceļš
18.00 - Sv. Mise


7. aprīlis - Lielā Piektdiena - Kunga Ciešanu un Nāves piemiņas diena

10.00 - Kunga Ciešanu piemiņas dievkalpojums
18.00 - Krustaceļš


8. aprīlis - Lielā Sestdiena

10.00 - Lielās Sestdienas dievkalpojums
18.00 - Dieva vārda liturģija

Lieldienu maltīte tiks svētīta 10.00, 15.00 un 18.00


9. aprīlis - Lieldienas

8.00 - Procesija, Sv. Mise

Lieldienu maltīte tiks svētīta pēc dievkalpojuma


10. aprīlis - II Lieldienas

10.00 - Procesija, Sv. Mise
18.00 - Sv. Mise


Preiļu katoļu draudze lūdz atbalstīt baznīcu, sūtot ziedojumus uz norādīto bankas kontu:

Reģistrācijas numurs: 90000471453
Nosaukums: PREIĻU V. J. MARIJAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Adrese: Tirgus laukums 11, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konta numurs: LV82HABA0551002722204

Tiem, kuriem nav iespējams pārskaitīt ziedojumu uz draudzes kontu, var ziedot draudzes kancelejā, ieliekot to ziedojumu kastītē.


Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.


Sv. Mises darbdienās

7.30 un 18.00

Gavēņa laikā Krustaceļš piektdienās plkst. 17.00


Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2023