Baznīca
Dievkalpojumu kārtība


22. janvāris - Parastā liturģiskā laika III svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


29. janvāris - Parastā liturģiskā laika IV svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


2. februāris - Kunga prezentācija - Sveču diena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes, Himna "Dievs mēs Tevi slavējam"
17.30 - Sv. Mise

Summas laikā tiks svētītas sveces


3. februāris - Sv. Blazija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena - Mēneša I piektdiena

9.00 - Sv. Mise, J. Sirds dievkalpojums
17.30 - Sv. Mise, J. Sirds litānija

Pēc katras Sv. Mises tiks svētītas sveces un dota svētība pret kakla slimībām


5. februāris - Parastā liturģiskā laika V svētdiena - Sv. Agates, jaunavas un mocekles, piemiņas diena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.00 - Rožukronis
11.00 - Krustaceļš
12.00 - Summa, J. Sirds dievkalpojums

Pēc katras Sv. Mises tiks svētīta maize un ūdens


11. feburāris - V. J. Marijas parādīšanās Lurdā - Vispasaules slimnieku diena

10.00 - Sv. Mise, kuras laikā tiks piešķirts Slimnieku Sakraments
17.30 - Sv. Mise, Svētība slimniekiem


12. feburāris - Parastā liturģiskā laika VI svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


19. feburāris - Parastā liturģiskā laika VII svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


22. feburāris - Pelnu diena

10.00 - Sv. Mise
17.00 - Krustaceļš
18.00 - Sv. Mise

Pēc katras Sv. Mises notiks pelnu svētīšana un to uzbēršana uz ticīgo galvām


26. feburāris - Gavēņa I svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.00 - Rožukronis
11.00 - Krustaceļš
12.00 - Summa, Rūgtās sāpes


2. marts - Ceturtdiena

7.30 - Sv. Mise
17.00 - Sv. Stunda
18.00 - Sv. Mise


3. marts - Mēneša I piektdiena

9.00 - Sv. Mise, J. Sirds dievkalpojums
17.00 - Krustaceļš
18.00 - Sv. Mise


5. marts - Gavēņa II svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.00 - Rožukronis
11.00 - Krustaceļš
12.00 - Summa, Rūgtās sāpes


12. marts - Gavēņa III svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.00 - Rožukronis
11.00 - Krustaceļš
12.00 - Summa, Rūgtās sāpes


Preiļu katoļu draudze lūdz atbalstīt baznīcu, sūtot ziedojumus uz norādīto bankas kontu:

Reģistrācijas numurs: 90000471453
Nosaukums: PREIĻU V. J. MARIJAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Adrese: Tirgus laukums 11, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konta numurs: LV82HABA0551002722204

Tiem, kuriem nav iespējams pārskaitīt ziedojumu uz draudzes kontu, var ziedot draudzes kancelejā, ieliekot to ziedojumu kastītē.


Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.


Sv. Mises darbdienās

7.30 un 17.30

No 18. līdz 25. janvārim lūgšanu oktāva par kristiešu vienību


Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2023