Baznīca
Kapusvētku kārtība


Dievkalpojumu kārtība


Sakarā ar valsts noteiktajiem ierobežojumiem, baznīcā jāievēro 2 metru distance un jāvelk sejas maska!


25. jūlijs - Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


1. augusts - Parastā liturģiskā laika XVIII svētdiena

9.00 - Sv. Mise, I Sv. komūnija, Sv. Dievs
11.00 - Rožukronis
12.00 - Summa, J. Sirds dievkalpojums

Šodien tiek vākti ziedojumi Rīgas garīgajam semināram


5. augusts - Ceturtdiena

7.30 - Sv. Mise
17.00 - Sv. Stunda
18.00 - Sv. Mise


6. augusts - Kunga pārveidošanās svētki - Mēneša I piektdiena

9.00 - Sv. Mise, J. Sirds dievkalpojums
18.00 - Sv. Mise, J. Sirds litānija


8. augusts - Parastā liturģiskā laika XIX svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


Sv. Mises darbdienās

7.30 un 18.00


Preiļu katoļu draudze lūdz atbalstīt baznīcu, sūtot ziedojumus uz norādīto bankas kontu:

Reģistrācijas numurs: 90000471453
Nosaukums: PREIĻU V. J. MARIJAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Adrese: Tirgus laukums 11, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konta numurs: LV82HABA0551002722204

Tiem, kuriem nav iespējams pārskaitīt ziedojumu uz draudzes kontu, var ziedot draudzes kancelejā, ieliekot to ziedojumu kastītē.


Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.


Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2021