Dievkalpojumi un draudzes svētku dienas


Svētdienās - Sv. Mise 9.00 (Votīva) un 12.00 (Summa)  
Darba dienās - Sv. Mise 7.30 un 19.00

Mēneša pirmajā ceturtdienā Sv. Stunda pirms vakara Sv. Mises
Mēneša pirmajā piektdienā Sv. Mise 9.00

Mēneša pirmā svētdiena ir adorācijas svētdiena: 
Pēc Votīvmises Vissvētākais Sakraments paliek uzstādīts līdz Summai
Stundiņas - 8.30
Rožukronis - 10.00
Krustaceļš - 11.00

Pārējās mēneša svētdienās:
Stundiņas - 10.00
Krustaceļš - 11.00

Dievkalpojumi notiek latgaliski


Draudzes īpašās svētku dienas:

6. janvāris - Kunga epifānija jeb Zvaigznes diena

2. februāris - Kunga prezentācija jeb Sveču diena

25. marts - Kunga Pasludināšana

23. aprīlis - Svētā Jura diena (svin svētdienā pēc 23. aprīļa)

40. diena pēc Lieldienām - Kunga Debeskāpšana

2. svētdiena pēc Vasarsvētkiem - Kristus Vissvētā Miesa un Asinis jeb
Vissvētākā Sakramenta svētki (procesija pa pilsētu)

16. jūlijs - Vissvētākā Jaunava Marija - Karmela kalna Dievmāte
(40 stundu dievkalpojums, svin tuvākajā svētdienā)

15. augusts - Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana Debesīs
(svin svētdienā pēc 15. augusta)

8. septembris - Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana

Svētdiena pirms adventa - Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Vispasaules Ķēniņš

8. decembris - Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgā ieņemšana


Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2023