Baznīca
Dievkalpojumu kārtība


Sakarā ar valsts noteiktajiem ierobežojumiem, baznīcā jāievēro 2 metru distance!


18. oktobris - Parastā liturģiskā laika XXIX svētdiena - Pasaules misiju diena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
12.00 - Summa, Rožukronis


25. oktobris - Parastā liturģiskā laika XXX svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
12.00 - Summa, Rožukronis


1. novembris - Visu Svēto svētku diena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.00 - Rožukronis
11.00 - Krustaceļš
12.00 - Summa, J. Sirds dievkalpojums
13.15 - Vesperes par mirušiem, Sēru procesija, "Libera me Domine"

Laikā no 1. līdz 8. novembrim ticīgie, apmeklējot kapsētu un tur lūdzoties, var iemantot pilnas atlaidas par mirušajiem


2. novembris - Visu ticīgo mirušo piemiņas diena

7.30 - Sv. Mise
8.00 - Psalmi par mirušiem
10.00 - Sv. Mise, Sēru procesija, "Libera me Domine"
17.30 - Sv. Mise, "Libera me Domine"


5. novembris - Ceturtdiena

7.30 - Sv. Mise
16.30 - Sv. Stunda
17.30 - Sv. Mise


6. novembris - Mēneša I piektdiena

9.00 - Sv. Mise, J. Sirds dievkalpojums
17.30 - Sv. Mise


8. novembris - Parastā liturģiskā laika XXXII svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


15. novembris - Parastā liturģiskā laika XXXIII svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


18. novembris - Trešdiena - Latvijas valsts neatkarības proklkamēšanas 102. gadadiena

10.00 - Sv. Mise par valsti, tās vadītājiem un iedzīvotājiem, Valsts himna "Dievs svētī Latviju"
17.30 - Sv. Mise


Preiļu katoļu draudze lūdz atbalstīt baznīcu, sūtot ziedojumus uz norādīto bankas kontu:

Reģistrācijas numurs: 90000471453
Nosaukums: PREIĻU V. J. MARIJAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Adrese: Tirgus laukums 11, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konta numurs: LV82HABA0551002722204

Tiem, kuriem nav iespējams pārskaitīt ziedojumu uz draudzes kontu, var ziedot draudzes kancelejā, ieliekot to ziedojumu kastītē.


Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.


Sv. Mises darbdienās

7.30 un 18.00


Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2020