Baznīca
Dievkalpojumu kārtība


Sakarā ar valsts noteiktajiem ierobežojumiem, baznīcā jāievēro 2 metru distance!


26. jūlijs - Parastā liturģiskā laika XVII svētdiena - Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Bērnu I Sv. Komūnija


2. augusts - Parastā liturģiskā laika XVIII svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, J. Sirds dievkalpojums

Šodien tiek vākti ziedojumi Rīgas garīgajam semināram

Šodien var saņemt Porcjunkula atlaidas, kuru iegūšanai:
Dievbijīgi jāapmeklē baznīca;
Baznīcā jānoksaita "Tēvs mūsu", "Es ticu";
Jāizdara sakramentālā grēksūdze;
Jāpieņem euharistiskā komūnija;
Jānoskaita lūgšana pāvesta nodomā.


6. augusts - ceturtdiena - Kunga pārveidošanās svētki

7.30 - Sv. Mise
17.00 - Sv. Stunda
18.00 - Sv. Mise


7. augusts - Mēneša I piektdiena

9.00 - Sv. Mise, J. Sirds dievkalpojums
18.00 - Sv. Mise, J. Sirds litānija


Kapu svētku grafiks


Preiļu katoļu draudze lūdz atbalstīt baznīcu, sūtot ziedojumus uz norādīto bankas kontu:

Reģistrācijas numurs: 90000471453
Nosaukums: PREIĻU V. J. MARIJAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Adrese: Tirgus laukums 11, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konta numurs: LV82HABA0551002722204

Tiem, kuriem nav iespējams pārskaitīt ziedojumu uz draudzes kontu, var ziedot draudzes kancelejā, ieliekot to ziedojumu kastītē.


Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.


Sv. Mises darbdienās

7.30 un 18.00


Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2020