Baznīca
Dievkalpojumu kārtība


Sakarā ar valsts noteiktajiem ierobežojumiem, baznīcā jāievēro 2 metru distance un jāvelk sejas maska!


4. marts - ceturtdiena

7.30 - Sv. Mise
17.00 - Sv. Stunda
18.00 - Sv. Mise


5. marts - Mēneša I piektdiena

9.00 - Sv. Mise, J. Sirds dievkalpojums
17.00 - Krustaceļš
18.00 - Sv. Mise, J. Sirds litānija


7. marts - Gavēņa III svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.00 - Rožukronis
11.00 - Krustaceļš
12.00 - Summa, Rūgtās sāpes, J. Sirds dievkalpojums


14. marts - Gavēņa IV svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.00 - Rožukronis
11.00 - Krustaceļš
12.00 - Summa, Rūgtās sāpes


19. marts - Sv. Jāzepa svētki

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes
18.00 - Sv. Mise, Sv. Jāzepa litānija


20. marts - sestdiena - Rekolekciju I diena

8.30 - Rožukronis
9.00 - Krustaceļš
10.00 - Sv. Mise, Rūgtās sāpes
18.00 - Sv. Mise


21. marts - Gavēņa V svētdiena - Rekolekciju II diena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.00 - Rožukronis
11.00 - Krustaceļš
12.00 - Summa, Rūgtās sāpes


25. marts - Kunga pasludināšanas svētki - Rekolekciju III diena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.00 - Rožukronis
11.00 - Krustaceļš
12.00 - Summa, Vesperes, Himna "Dievs mēs Tevi slavējam"
18.00 - Sv. Mise


Preiļu katoļu draudze lūdz atbalstīt baznīcu, sūtot ziedojumus uz norādīto bankas kontu:

Reģistrācijas numurs: 90000471453
Nosaukums: PREIĻU V. J. MARIJAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Adrese: Tirgus laukums 11, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konta numurs: LV82HABA0551002722204

Tiem, kuriem nav iespējams pārskaitīt ziedojumu uz draudzes kontu, var ziedot draudzes kancelejā, ieliekot to ziedojumu kastītē.


Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.


Sv. Mises darbdienās

7.30 un 18.00


Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2020