Dievkalpojumu kārtība


8. decembris - Adventa II svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


9. decembris - pirmdiena - V. J. Marijas Bezvainīgās ieņemšana

9.00 - Vissv. Sakramenta uzstādīšana, Stundu dziesmas Vissv. J. Marijas godam
9.30 - Rožukronis
10.00 - Sv. Mise, J. Marijas litānija
17.30 - Sv. Mise


Sv. Mises darbdienās:
7.30 un 17.30

Adventa laikā Roratu Sv. Mises trešdienās un sestdienās 7.30

Kalādas var saņemt svētdienās un svētku dienās mājā, kas atrodas baznīcas dārzā, darbdienās dekāna draudzes mājā.


Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2019