Baznīca
Dievkalpojumu kārtība


Sakarā ar valsts noteiktajiem ierobežojumiem, baznīcā jāievēro 2 metru distance un jāvelk sejas maska!


18. aprīlis - Lieldienu III svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


25. aprīlis - Lieldienu IV svētdiena - Labā gana svētdiena - Sv. Jura mocekļa svinības

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes, Himna "Dievs mēs Tevi slavējam"

Šodien lūdzamies par aicinājumiem uz priesterību un klostera dzīvi


1. maijs - Sestdiena - Sv. Jāzeps, strādnieku aizbildis

7.30 - Sv. Mise
18.00 - Sv. Mise, Maija dievkalpojums


2. maijs - Lieldienu V svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, J. Marijas litānija, J. Sirds dievkalpojums


3. maijs - Pirmdiena

10.00 - Sv. Mise par baznīcas labdariem
18.00 - Sv. Mise, Maija dievkalpojums


4. maijs - Otrdiena - Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena

10.00 - Sv. Mise par mūsu valsti, novadu, to vadītājiem un iedzīvotājiem, valsts himna "Dievs svētī Latviju"
18.00 - Sv. Mise, Maija dievkalpojums


6. maijs - Ceturtdiena

7.30 - Sv. Mise
17.00 - Sv. Stunda
18.00 - Sv. Mise


7. maijs - Mēneša I piektdiena

9.00 - Sv. Mise, J. Sirds dievkalpojums
18.00 - Sv. Mise, Maija dievkalpojums


9. maijs - Lieldienu VI svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Maija dievkalpojums


13. maijs - Kunga debeskāpšanas svētki

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Maija dievkalpojums
18.00 - Sv. Mise


Preiļu katoļu draudze lūdz atbalstīt baznīcu, sūtot ziedojumus uz norādīto bankas kontu:

Reģistrācijas numurs: 90000471453
Nosaukums: PREIĻU V. J. MARIJAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Adrese: Tirgus laukums 11, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konta numurs: LV82HABA0551002722204

Tiem, kuriem nav iespējams pārskaitīt ziedojumu uz draudzes kontu, var ziedot draudzes kancelejā, ieliekot to ziedojumu kastītē.


Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.


Sv. Mises darbdienās

7.30 un 18.00

Maija dievkalpojums darbdienās pēc vakara Sv. Mises


Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2021