Dievkalpojumu kārtība


13. oktobris - Parastā liturģiskā laika XXVIII svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
12.00 - Summa, Rožukronis


20. oktobris - Parastā liturģiskā laika XXIX svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
12.00 - Summa, Rožukronis


27. oktobris - Parastā liturģiskā laika XXX svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
12.00 - Summa, Rožukronis


1. novembris - Visu Svēto svētku diena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa
13.00 - Vesperes par mirušajiem, Sēru procesija, "Libera me Domine"
17.30 - Sv. Mise, "Libera me Domine"


2. novembris - Visu ticīgo mirušo piemiņas diena

7.30 - Sv. Mise
8.00 - Psalmi par mirušajiem (dzied tauta)
10.00 - Sv. Mise, Sēru procesija, "Libera me Domine"
17.30 - Sv. Mise, "Libera me Domine"


Sv. Mises darbdienās:

7.30 un 18.00

Oktobra mēnesī rožukronis darbdienās plkst. 17:30

Laikā no 1. līdz 8. novembrim ticīgie, apmeklējot kapsētu un tur lūdzoties, var iemantot pilnas atlaides par mirušajiem


Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2019