Baznīca
Dievkalpojumu kārtība


Sakarā ar valsts noteiktajiem ierobežojumiem, baznīcā jāievēro 1 metra distance!


8. septembris - Vissv. J. Marijas dzimšanas svētki

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes, Himna "Dievs mēs Tevi slavējam"
18.00 - Sv. Mise, Vissv. J. Marijas litānija

Šodien tiek svētīti graudi


13. septembris - Parastā liturģiskā laika XXIV svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


20. septembris - Parastā liturģiskā laika XXV svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


25. septembris - Piektdiena

7.30 - Sv. Mise
18.00 - Sv. Mise
19.00 - Garīgais koncerts "Muns Sorgeņģeļ"


27. septembris - Parastā liturģiskā laika XXVI svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


1. oktobris - Mēneša I ceturtdiena

7.30 - Sv. Mise
17.00 - Sv. Stunda, Rožukronis
18.00 - Sv. Mise


2. oktobris - Mēneša I piektdiena

9.00 - Sv. Mise, J. Sirds dievkalpojums
17.30 - Rožukronis
18.00 - Sv. Mise


4. oktobris - Parastā liturģiskā laika XXVII svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Krustaceļš
11.30 - J. Sirds dievkalpojums
12.00 - Summa, Rožukronis


11. oktobris - Parastā liturģiskā laika XXVIII svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
12.00 - Summa, Rožukronis


Preiļu katoļu draudze lūdz atbalstīt baznīcu, sūtot ziedojumus uz norādīto bankas kontu:

Reģistrācijas numurs: 90000471453
Nosaukums: PREIĻU V. J. MARIJAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Adrese: Tirgus laukums 11, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konta numurs: LV82HABA0551002722204

Tiem, kuriem nav iespējams pārskaitīt ziedojumu uz draudzes kontu, var ziedot draudzes kancelejā, ieliekot to ziedojumu kastītē.


Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.


Sv. Mises darbdienās

7.30 un 18.00


Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2020