Baznīca
Dievkalpojumu kārtība


Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, dievkalpojumus var ņemt dalību 25 cilvēki, ievērojot 2 metru distanci!


24. maijs - Lieldienu laika VII svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Maija dievkalpojums


31. maijs - Sv. Gara nosūtīšana - Vasaras svētki

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Himna "Nāc, Sv. Gars...", Summa, Maija dievkalpojums


1. jūnijs - pirmdiena - II Vasaras svētki - Vissv. J. Marija - Baznīcas māte

10.00 - Sv. Mise, J. Sirds dievkalpojums
18.00 - Sv. Mise, J. Marijas litānija


4. jūnijs - ceturtdiena - Mūsu Kunga Jēzus Kristus, Augstā un mūžīgā priestera svētki

7.30 - Sv. Mise
17.00 - Sv. Stunda
18.00 - Sv. Mise


5. jūnijs - Mēneša I piektdiena

9.00 - Sv. Mise, J. Sirds dievkalpojums
18.00 - Sv. Mise, J. Sirds litānija


7. jūnijs - Parastā liturģiskā laika X svētdiena - Vissv. Trīsvienības svētki

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Sv. Mise, J. Sirds dievkalpojums


Preiļu katoļu draudze lūdz atbalstīt baznīcu, sūtot ziedojumus uz norādīto bankas kontu:

Reģistrācijas numurs: 90000471453
Nosaukums: PREIĻU V. J. MARIJAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Adrese: Tirgus laukums 11, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konta numurs: LV82HABA0551002722204

Tiem, kuriem nav iespējams pārskaitīt ziedojumu uz draudzes kontu, var ziedot draudzes kancelejā, ieliekot to ziedojumu kastītē.


Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.


Kapu svētki


M. Prikuļi - Augustovas kapi - 30. maijā plkst. 15.00


Sv. Mises darbdienās

7.30 un 18.00


Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2020