Baznīca
Dievkalpojumu kārtība


Sakarā ar valsts noteiktajiem ierobežojumiem, baznīcā jāievēro 2 metru distance un jāvelk sejas maska!


22. novembris - Kristus Karaļa svētki

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, J. Sirds dievkalpojums, Himna "Dievs mēs Tevi slavējam"

Šodien tiek vākti ziedojumi Rīgas garīgajam semināram


29. novembris - Adventa I svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Ziemassvētku oblāšu svētīšana, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Adventes vainagu svētīšana, Vesperes


3. decembris - Ceturtdiena

7.30 - Sv. Mise
16.30 - Sv. Stunda
17.30 - Sv. Mise


4. decembris - Mēneša I piektdiena

9.00 - Sv. Mise, J. Sirds dievkalpojums
17.30 - Sv. Mise, J. Sirds litānija


6. decembris - Adventa II svētdiena

9.00 Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


8. decembris - V. J. Marijas Bezvainīgās ieņemšana

9.00 Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes
17.30 - Sv. Mise, V. J. Marijas litānija


13. decembris - Adventa III svētdiena

9.00 Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


20. decembris - Adventa IV svētdiena

9.00 Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


24. decembris - Ceturtdiena

7.30 - Sv. Mise
18.00 - Ziemassvētku Vigilijas Sv. Mise


25. decembris - Ziemassvētki - Kristus dzimšanas svētki

8.00 - Sv. Mise
10.00 - Sv. Mise


26. decembris - II Ziemassvētki - Sv. Stefana pirmmocekļa svētki

10.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
17.30 - Sv. Mise

Šodien tiek svētītas auzas


27. decembris - Sv. Ģimenes svētki

9.00 Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


31. decembris - Ceturtdiena

7.30 - Sv. Mise
18.00 - Sv. Mise, Vecā gada noslēgums ar pateicības himnu "Dievs mēs Tevi slavējam"


Preiļu katoļu draudze lūdz atbalstīt baznīcu, sūtot ziedojumus uz norādīto bankas kontu:

Reģistrācijas numurs: 90000471453
Nosaukums: PREIĻU V. J. MARIJAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Adrese: Tirgus laukums 11, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konta numurs: LV82HABA0551002722204

Tiem, kuriem nav iespējams pārskaitīt ziedojumu uz draudzes kontu, var ziedot draudzes kancelejā, ieliekot to ziedojumu kastītē.


Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.


Sv. Mises darbdienās

7.30 un 17.30

Roratu Sv. mises trešdienās un sestdienās 7.30


Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2020