Baznīca
Dievkalpojumu kārtība


Sakarā ar valsts noteiktajiem ierobežojumiem, baznīcā jāievēro 2 metru distance un jāvelk sejas maska!


Vissvētākā Sakramenta adorācija


1. aprīlis - Lielā Ceturtdiena - Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena

17.00 - Krustaceļš
18.00 - Sv. Mise


2. aprīlis - Lielā Piektdiena - Kunga Ciešanu un Nāves piemiņas diena

10.00 - Kunga Ciešanu piemiņas dievkalpojums
18.00 - Krustaceļš


3. aprīlis - Lielā Sestdiena

10.00 - Lielās Sestdienas dievkalpojums
18.00 - Lielās Sestdienas dievkalpojums

Lieldienu matlītes svētīšana notiks pēc abiem dievkalpojumiem un plkst. 15.00

Ūdens svētīšana notiks 10.00 un 18.00 - ūdens jāņem līdzi pašiem


4. aprīlis - Lieldienas - Kristus augšāmcelšanās svētki

8.00 - Kunga augšāmcelšanās dievkalpojums, Sv. Mise, Lieldienu maltītes svētīšana
12.00 - Sv. Mise


5. aprīlis - II Lieldienas

10.00 - Sv. Mise
18.00 - Sv. Mise


11. aprīlis - Lieldienu II svētdiena - Kunga žēlsirdības svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
11.30 - Dieva žēlsirdības kronītis
12.00 - Summa, Vesperes


Preiļu katoļu draudze lūdz atbalstīt baznīcu, sūtot ziedojumus uz norādīto bankas kontu:

Reģistrācijas numurs: 90000471453
Nosaukums: PREIĻU V. J. MARIJAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Adrese: Tirgus laukums 11, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konta numurs: LV82HABA0551002722204

Tiem, kuriem nav iespējams pārskaitīt ziedojumu uz draudzes kontu, var ziedot draudzes kancelejā, ieliekot to ziedojumu kastītē.


Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.


Sv. Mises darbdienās

7.30 un 18.00


Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2021