Baznīca
Dievkalpojumu kārtība


Sakarā ar valsts noteiktajiem ierobežojumiem, baznīcā jāievēro 2 metru distance un jāvelk sejas maska!


31. janvāris - Parastā liturģiskā laika IV svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes


2. februāris - Kunga prezentācija - Sveču diena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.30 - Rožukronis
12.00 - Summa, Vesperes, Himna "Dievs mēs Tevi slavējam"
17.30 - Sv. Mise

Sv. Mišu laikā tiks svētītas sveces


3. februāris - Sv. Blazija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena

9.00 - Sv. Mise
17.30 - Sv. Mise

Pēc Sv. Misēm tiks svētītas sveces un dota svētība pret kakla slimībām


4. februāris - ceturtdiena

7.30 - Sv. Mise
16.30 - Sv. Stunda
17.30 - Sv. Mise


5. februāris - Sv. Agates, jaunavas un mocekles, piemiņas diena

10.00 - Sv. Mise, J. Sirds dievkalpojums
17.30 - Sv. Mise

Pēc Sv. Misēm tiks svētīta maize un ūdens


7. februāris - Parastā liturģiskā laika V svētdiena

9.00 - Sv. Mise, Sv. Dievs
10.00 - Rožukronis
11.00 - Krustaceļš
12.00 - Summa, J. Sirds dievkalpojums


Preiļu katoļu draudze lūdz atbalstīt baznīcu, sūtot ziedojumus uz norādīto bankas kontu:

Reģistrācijas numurs: 90000471453
Nosaukums: PREIĻU V. J. MARIJAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Adrese: Tirgus laukums 11, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konta numurs: LV82HABA0551002722204

Tiem, kuriem nav iespējams pārskaitīt ziedojumu uz draudzes kontu, var ziedot draudzes kancelejā, ieliekot to ziedojumu kastītē.


Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.


Sv. Mises darbdienās

7.30 un 17.30


Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2020