Vissvētākā Sakramenta Adorācija


Lielajā Piektdienā

08.00 - 10.00 Kalna, Kosmonautu, Miera, Ziedu, Saules ielas.
12.00 - 14.00 Gailīšu, L. Priekuļu, Livzas, Pupāju, Sprindžu, Patmalnieku, Anspoku, Litavnieku, Šoldru, Plivdas, Svaļbu sādžas.
14.00 - 16.00 Celtnieku, Lāčplēša, Cēsu, Talsu, Jaunā, Zaļā, Pļaviņu, Bauskas ielas.
16.00 - 18.00 Lauku, Tirdzniecības, Rožu, Viļānu un Kooperatīva ielas.
18.00 - 20.00 Rēzeknes, Sporta, Liepājas, Jelgavas, Dārzu, Līvānu, Rancāna, Skolas ielas.


Lielajā Sestdienā

10.00 - 12.00 A. Upīša, Saltupes, Varakļānu, Vidzemes, Rīgas ielas.
12.00 - 14.00 Līču, Sondoru, Vaivodu, Buku, M. Orīšu, Kokorīšu sādžas.
14.00 - 16.00 Aglonas, Mehanizatoru, Pils, Čakstes, Brīvības ielas.
16.00 - 18.00 Daugavpils, Latgales, Liepu, A. Paulāna, Nākotnes, Atpūtas ielas.Preiļu Romas katoļu baznīca

© 2021